آخرین محصولات سایت

مشاهده محصولات بیشتر ...
مجازات های جایگزین حبس

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

مجازات های جایگزین حبس

قیمت : 40000 تومان
تحلیل فقهی و حقوقی مجازات اعدام در اسلام

اعدام از دیرباز میان بشر بعنوان یکی از مجازاتها متداول بوده و در اسلام هم از این مجازات استفاده شده است. در این نوشته هدف آن است که با نشان دادن موارد استفاده از مجازا ت قتل (اعدام) در فقه اسلامی اثبات شود که شارع اسلام در تشریع چنین مجازاتی ناظر به ایجاد ترس و واهمه دربزهکاران بوده و لذا با استفاده از باور دینی،پیروان خود را به عفو و اغماض درمورد بزهکارانی که محکوم به اعدامند ترغیب کرده و در عین حال بزهکاران را آن چنان آسوده خاطر نساخته تابدون ترس از مجازات سخت اعدام به کارهای ناشایست دست بزنند.اسلام با استفاده از عامل روانی ایمان، مومنان را برآن داشته تا ازاجرای چنین مجازاتی داوطلبانه وقتی آن را حق خود می دانند ،صرف نظر کنند و از طرفی در موارد اندکی کیفر جرائم عمومی را قتل تعیین کرده و نحوه اثبات آن را محدود و مشکل ساخته است.مقاله‌ی «مجازات اعدام» به

تحلیل فقهی و حقوقی مجازات اعدام در اسلام

قیمت : 28000 تومان
جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق

بشر در طول زندگی خود از ابتدا، همیشه با یک پدیده ای رو به رو بوده و آن هم رفع نیاز های خود است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فناوری ها بسیاری از نیاز های خود را بر طرف کرده یا حداقل رفعا آنها را با سهولت امکان پذیر ساخته است . اما موضوعی که در کنار این پیشرفت حائز اهمیت است،شکل گیری پدیده ای به نام جرم می باشد. در ست است که این پدیده از ابتدای در جوامع بشری همراه وی بوده ، اما با توسعه و پیشرفت جوامع و علوم ارتباطی ، نحوه ارتکاب جرایم نیز از حالت ابتدایی خود فاصله گرفته . از جمله بزهی که خود را به صورت یک پدیده نا بهنجار نشان می دهد، جرایم ارتکابی سازمان یافته می باشد . این جرایم از آن جهت که به صورت برنامه ریزی شده و توسط لیدرها یا رهبران با تجربه به همراه امکانات ویژه ای که در اختیار دارند انجام می شود، در جهت رسیدن به اهداف خود از طریق اغفال ، تهدید، دادن رشوه، اعمال فشار و خشونت یا تطمیع قضات ، نیروهای پلیس، ماموران اجرایی دولت و …را از انجام وظیفه خود باز داشته و نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه خود سکوت را به آنها تحمیل می کنند . در این تحقیق هدف است تا نقش نظام حقوقی ایران را در جهت مقابله با این جرایم به صورت توصیفی و تحلیل مورد ارزیابی قرار داده . و همچنین رویکرد دین را در رابطه با این جرم را بررسی کنیم.

جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق

قیمت : 23000 تومان
باروری مصنوعی و احکام فقهی آن

یکی از رخدادهایی که در مورد آن نص خاصی وجود ندارد و امروزه درباره مسائل و احکام آن اختلاف نظر فراوانی وجود دا رد، تلقیح مصنوعی است؛ در حالی که حکم آن از نصوص عام و اصول کلی خارج نیست و پیشوایان دینی علیه مالسلام فرموده اند: بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست از این رو، فقها در جهت امتثال امر ایشان، تلاش خود را برای استنباط حکم مسأله تلقیح مصنوعی از منابع شرعی به کار گرفته اند؛ گرچه بعضاً حکم مشخص و روشنی در این خصوص نداده اند. در این مقاله سعی بر این است که مسأله باروری مصنوعی عنوان و از جهات مختلف بررسی شود و نظرات و احکام فقهی مطرح شده، ادله فقهی در این مورد بیان گردد تا نتیجه پژوهشی به دست آید.

باروری مصنوعی و احکام فقهی آن

قیمت : 21000 تومان

آخرین ارسال های سایت

اطلاعیه ها...