دانلود نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه مهندسی فضای سبز – کد ۱۳۲۸
دریافت دفترچه  زبان روسی – کد ۱۱۲۲
دریافت دفترچه  زبان آلمانی – کد ۱۱۲۴
دریافت دفترچه مشاوره – کد ۱۱۴۳
دریافت دفترچه آماد- کد ۱۱۵۶
دریافت دفترچه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری – کد ۱۳۰۱
دریافت دفترچه زراعت و اصلاح نباتات – کد ۱۳۰۳
 دریافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد ۱۳۰۵
 دریافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد ۱۳۰۶
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل – کد ۱۳۰۷
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد ۱۳۰۹
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد ۱۳۱۲
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -۱۳۱۳
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی – کد ۱۳۱۵
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست – کد ۱۳۱۷
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت – کد ۱۱۴۲
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب – کد ۱۳۰۲
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی – کد ۱۳۰۴
دریافت دفترچه  مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک – کد ۱۳۰۸
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات – کد ۱۳۱۱
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان – کد ۱۳۲۱
دریافت دفترچه  روان شناسی- کد ۱۱۳۳
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم – کد ۱۳۱۹
دریافت دفترچه علوم تربیتی- کد ۱۱۱۷
دریافت دفترچه علوم زمین – کد ۱۲۰۱
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک – کد۱۲۶۷
دریافت دفترچه مهندسی معدن – کد ۱۲۶۸
دریافت دفترچه  حسابداری- کد ۱۱۳۴
دریافت دفترچه  زیست شناسی سلولی و مولکولی کد ۱۲۰۶
دریافت دفترچه  آمار – کد ۱۲۰۷
دریافت دفترچه  ریاضی – کد ۱۲۰۸
دریافت دفترچه  فیزیک – کد ۱۲۰۴
دریافت دفترچه  مهدسی برق – کد ۱۲۵۱
دریافت دفترچه زبان فرانسه  – کد ۱۱۴۳و۱۱۱۷

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه  حقوق- کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه  شیمی – کد ۱۲۰۳
دریافت دفترچه  مهندسی شیمی- کد۱۲۵۷
دریافت دفترچه مهندسی صنایع – کد ۱۲۵۹
دریافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری – کد ۱۲۶۳
 دریافت دفترچه  مهندسی عمران- کد ۱۲۶۴
 دریافت دفترچه  مهندسی مواد و متالوژی- کد ۱۲۷۲
دریافت دفترچه   مهندسی کامپیوتر- کد ۱۲۷۷
دریافت دفترچه مهندسی نساجی – کد ۱۲۸۳
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست – کد ۱۲۹۴
دریافت دفترچه معماری – کد ۱۳۵۲
دریافت دفترچه  هنرهای موسیقی – کد ۱۳۶۰
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس – کد ۱۳۶۴
دریافت دفترچه علوم جغرافیایی – کد ۱۱۰۲
دریافت دفترچه  علوم اقتصادی – کد ۱۱۰۵
دریافت دفترچه  علوم ورزشی – کد ۱۱۰۶
دریافت دفترچه  علوم اجتماعی- کد ۱۱۰۸
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه – کد ۱۱۱۶
دریافت دفترچه  علوم سیاسی و روابط بین‎الملل – کد ۱۱۳۰
دریافت دفترچه تاریخ – کد ۱۱۰۷
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق – کد ۱۱۱۲
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام – کد ۱۱۱۳
دریافت دفترچه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – کد ۱۱۱۴
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) – کد ۱۱۱۵
دریافت دفترچه  زبان فرانسه – کد ۱۱۲۰
دریافت دفترچه  زبان انگلیسی – کد ۱۱۲۱
دریافت دفترچه باستان‎شناسی – کد ۱۱۳۲
دریافت دفترچه  مدرسی معارف اسلامی – کد ۱۱۵۲
 دریافت دفترچه  هنرهای نمایشی و سینما – کد ۱۳۵۷
 دریافت دفترچه  هنرهای تصویری و طراحی – کد ۱۳۵۸
 دریافت دفترچه  رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین – کد ۱۱۶۱
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث – کد ۱۱۱۱
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی – کد ۱۱۶۰
 دریافت دفترچه  زبان عربی – کد ۱۱۰۴
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی – کد ۱۵۰۹
دریافت دفترچه زبان فرانسه حقوق  – کد ۱۱۲۶
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه – کد ۱۱۰۸- ۱۱۱۶-۱۱۳۰
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی – کد ۱۱۰۱

 

 

 

لینک دانلود دفترچه

کد و عنوان رشته امتحانی

دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – زبان فرانسه -مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ –  مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹- زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ –  علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ –  محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ –  مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ –  فوتونیک
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ -علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ –  علوم محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ –  مهندسی نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ –  مهندسی فناوری اطلاعات
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ –  مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۵-آموزش مهندسی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی بازرسی فنی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه ۱۵۱۰- سم شناسی
دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-  اطلاعات
دریافت دفترچه ۱۲۸۶-مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

منبع: سایت سنجش

 

مزیت‌های برگزاری آزمون آنلاین مجازی

مزیت‌های برگزاری آزمون آنلاین مجازی

آزمون آنلاین چیست و چه کاربردی دارد؟

آزمون آنلاین، به عنوان امتحان دیجیتالی شناخته می‌شود، این آزمون بازرسان را قادر می‌سازد تا با استفاده از اینترنت یا یک اینترانت سراسری شرکت داوطلبان برای انجام آزمون و امتحانات را فراهم کنند.

بیشتر امتحانات آنلاین شامل ماژول‌های پردازش پاسخ است که به ارزیاب‌ها این فرصت را می‌دهد که لحظاتی پس از اتمام آزمون توسط داوطلبان نتایج را صادر کنند.

این سیستم کاملاً خودکار، آزمون‌ها را کاملاً ارزیابی می‌کند و نتایج را در زمان بسیار کوتاه ارائه می‌دهد.

در آزمون آنلاین، داوطلبان باید به سوالات در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده پاسخ دهند.

با اتمام امتحان پنجره آزمون بسته می‌شود و موسسات گزارش هه را بلادرنگ دریافت می‌کنند. ارزیابان پاسخ‌ها و نمره را بر این اساس ارزیابی می‌کنند.

برای سوالات با پاسخ طولانی که نتایج خودکار نیستند، ارزیابان پاسخ‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن نمره‌ها را وارد می‌کنند.

نتیجه آزمون مجازی از طریق ایمیل یا وب سایت به داوطلبان ارسال می‌شود.

آزمون آنلاین در دستگاه های مانند لپ تاپ و رایانه رومیزی که از وب سایت و مرورگرهای اینترنتی پشتیبانی می‌کنند، انجام می‌شود.

این آزمون‌ها به ارزیابی دقیق دانش دانش آموز در طیف وسیعی از موضوعات کمک می‌کنند.

به غیر از کنکورهای رقابتی، طیف وسیعی از امتحانات که از طریق سیستم عامل‌های آنلاین برگزار می‌شوند، امتحانات ترمی دانشگاهی و مدرسه‌‌ای، آزمون‌های ساختگی آنلاین و سایر ارزیابی‌ها که برای بخش آموزش ضروری است را می‌توان از این طریق انجام داد.

مزیت اصلی آزمون آنلاین این است که می‌توان از آن برای اجرای تست‌های بدون کاغذ و همچنین گرفتن نتایج آزمون به صورت فوری استفاده کرد.

تمام فرایندهای مربوط به یک آزمون کاغذی از طریق سیستم‌های آنلاین، دیجیتالی می‌شوند.

آزمون آنلاین
آزمون آنلاین

مزایای انجام تست‌های آزمون آنلاین

برگزاری آزمون آنلاین مجازی فرصت‌ها و مزایای بسیاری را برای تمام افراد درگیر در آموزش از هر نوعی که باشد را فراهم می‌کند.

به همین دلیل در اینجا به بعضی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم اشاره می‌کنیم:

زحمت لجستیکی کاهش یافته است

برگزاری آزمون آنلاین مجازی به شما کمک می‌کند تا چالشهای مرتبط با مراکز آزمون حضوری و فیزیکی را به حداقل برسانید.

همچنین مشکلاتی مانند منابع مورد نیاز، زمان، هزینه راه اندازی و نیاز به نیروهای انسانی را برطرف می‌کند.

در دانشگاه‌ها، امتحانات آنلاین روند بررسی نتایج درسی دانشجوها را تسریع می‌کند.

این سیستم امتحانی از منابع کمتری استفاده می‌کند و نیاز به اوراق سوالات و اسکریپت پاسخ، زمانبندی اتاق امتحانات، تنظیم نیروها، هماهنگی با ممتحن و موارد دیگر را کاهش می‌دهد.

دسترسی به مکان‌های از راه دور

آزمون آنلاین موانع جغرافیایی را برطرف و دسترسی و مشارکت گسترده‌تری را امکان پذیر کرده است.

این نوع از آزمون به معلمان و اساتید و همچنین دانش پذیران این فرصت را می‌دهد تا در خانه خود و بدون استرس در مورد رسیدن به موقع در محل آزمون، روند برگزاری آزمون را طی کنند.

این ویژگی بیشتر برای کسانی که فاصله بسیار زیادی با محل آموزش دارند اهمیت بیشتری دارد و در وقت، هزینه و در میزان موفقیت نهایی آنها تاثیر مستقیمی دارد.

بسیار مقیاس پذیر

امتحانات آنلاین می‌توانند مخاطبان گسترده‌‌ای را پاسخگو باشند و محتوای گسترده را به راحتی مدیریت کنند.

با توجه به این ویژگی، موسسات آموزشی که با کمبود وقت روبرو هستند، انجام امتحانات با کمترین اتلاف پهنای باند را بسیار راحت می‌دانند.

فقط یک رایانه با اتصال فعال و وب کم برای شرکت در آزمون این امکان را فراهم می‌کند.

انواعی از سوالات متعدد را پشتیبانی می‌کند

آزمون مجازی از MCQ، جای خالی، کادرهای تأیید تا پاسخ‌های کوتاه، پاسخ‌های طولانی (که باید توسط معلم به طور جداگانه ارزیابی شوند)، شبیه سازهای کدگذاری، مطالعات موردی و غیره را در بر می‌گیرد.

توسعه سیستم آزمون الکترونیکی در آینده بی شک قابلیت‌های فراتر از چیزی که اکنون ارائه می‌دهد را می‌تواند در اختیار افراد استفاده کننده قرار دهد.

آزمون آنلاین
آزمون آنلاین

جهت بازدید از سامانه آزمون آنلاین مجازی روی لینک زیر کلیک نمایید.

www.brcn.ir/test

کلمات کلیدی: آزمون آنلاین درسی ، آزمون آنلاین هفتم ، آزمون آنلاین گاما ، آزمون آنلاین فنی و حرفه ای ، آزمون آنلاین قلم چی ، آزمون آنلاین گاج

آزمون تستی ، آزمون تشریحی ، آزمون آنلاین مجازی ، آزمون مجازی ، امتهان دیجیتالی

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم) می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان از روز دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۹ آغاز و در روز چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ پایان می‌پذیرد؛ 

لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل هستند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمایند.

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

شرایط ثبت‌نام:

الف) هر داوطلب ‌براساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)‌، ثبت‌نام‌ و در امتحان مربوط شرکت‌ نماید.

ب) داوطلبان لازم است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به ‌منظور ثبت‌نام‌ شخصاً به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اینترنتی اقدام نمایند.

 ج) ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون ‌سال ۱۳۹۸ به روش ذیل امکان‌پذیر است:

۱- مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان برای تهیه کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر (۹۸/۰۷/۲۹ لغایت ۹۸/۰۸/۰۸).

۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو

شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است،

با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور و پرداخت مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون اقدام نمایند.

لازم به توضیح است هزینه ثبت‌نام به حساب مشخص شده در دانشگاه پیام‌نور واریز خواهد شد.

د‍ ) تذکرات‌ مهم:

۱- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۲- مسؤولیت‌ صحت‌ کلیه‌ مندرجات‌ تکمیل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

۳- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطلاعات تقاضانامه، اعمال هیچ‌گونه تغییری در مندرجات فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام امکان‌پذیر نیست؛

بنابراین،‌ داوطلب‌ باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

۴- هر موقع‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلب،‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ یا واجد یکی‌ از شرایط و ضوابط مندرج‌ در  دفترچه‌ راهنما  نیست،

در هر مرحله‌ای‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شرکت‌ در آزمون‌، پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ در دانشگاه ‌و …) محروم‌ خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به داوطلبان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج

در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان، اطلاعات لازم را

بر اساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمایند.

راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به این راهنما

مراجعه نمایند.

ضمناً داوطلبان لازم است که در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمایند.

بدیهی است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون،

قبولی وی باطل شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی ،برگزاری و محل آزمون:

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون کارشناسی‌ ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم)

در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۹/۲۲ برگزار خواهد شد.

داوطلبان لازم است که از روز سه ‌شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۹ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۱ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی

این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند.

محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۲۸ تقاضانامه تعیین می‌گردد؛ لذا مقتضی است

که داوطلبان با مراجعه به جدول شماره ۶  دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت

در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمایند.

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

نـکات و توصیه‌های‌ مـهم‌:

۱) با توجه به تأثیر ۲۰ درصدی معدل دوره‌ کارشناسی، اکیداً توصیه می‌گردد که داوطلبان، معدل دوره کارشناسی خود

را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج نمایند. 

شایان ذکر است که معدل کارشناسی تراز شده و میانگین وزنی آنها تأثیر بیست درصدی در نمره کل داوطلبان خواهد داشت.

۲) اگر از طریق کافی‌نت اقدام به ثبت‌نام می‌نمایید، تأکید می‌شود که تمام مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط، در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشید.

۳) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان (این موضوع برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است) تاکید می‌گردد

علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری بجای عکس شما ارسال نگردد.

بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهدشد.

۴) توصیه‌ می‌شود که داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی،

یک نسخه پرینت  از تقاضانامه تهیه و مندرجات آن را کنترل نموده و نزد خود نگهداری نمایند.

۵) هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)،

پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

۶) در صورت‌ لزوم‌، داوطلبان می‌توانند از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نموده و یا در ساعات اداری

با شماره تلفن گویای: ۴۲۱۶۳- ۰۲۱ با روابط عمومی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال 1397

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال 1397

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
سایت سازمان سنجش سایت کافی نت باران
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۶۰- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۱۶۱- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه   دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۸- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسی نقشه برداری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
دریافت دفترچه دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه ۱۵۱۰- سم شناسی
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه  دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد ۱۱۱۰ – عصر پنجشنبه

منبع: سایت سازمان سنجش

جهت حمایت از ما کلیک نمایید.