استخدامی پیمانی شرکت پتروشیمی خراسان

استخدامی پیمانی شرکت پتروشیمی خراسان

استخدام شرکت پتروشیمی خراسان- مهلت ثبت نام  ۹۷/۰۱/۲۵

شرکت پتروشیمی خراسان با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولیدات خود و کمک به خودکفایی ایران اسلامی ، بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان ذکور (مرد) برای ردیفهای ۱و۲و۳و۴و۵ و متقاضیان آقا و خانم برای ردیف ۶ واجد شرایط در مقطع تحصیلی به شرح ذیل ، تعداد محدودی نیروی انسانی مورد نیاز خود برای سال ۱۳۹۷ ، را پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و عملی، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار مدت موقت از طریق پیمانکاران طرف قرارداد ، جذب نماید.
* جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

ردیف تخصص موردنیاز رشته و گرایش مقطع تحصیلی تعداد حداقل معدل
۱ کارگر ساده بارگیری وخدمات عمومی کلیه رشته ها دیپلم ۱۰ ۱۲
۲ آشپز و کمک آشپز کلیه رشته ها دیپلم ۴ ۱۲
۳ آتش نشان پایه ۲ کلیه رشته ها دیپلم ۴ ۱۲
۴ آتش نشان پایه ۱ کلیه رشته ها دیپلم ۴ ۱۲
۵ حسابداری حسابداری لیسانس ۴ ۱۴
۶ حقوقی حقوق لیسانس ۱ ۱۴

الف – شرایط عمومی :
۱٫ تابعیت ایران و متعهدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲٫ تدین به دین مبین اسلام ویایکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۳٫ عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی
۴٫ عدم سابقه وابستگی یا عضویت دراحزاب و گروههای سیاسی معارض بانظام جمهوری اسلامی ایران
۵٫ عدم اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و روان گردان
۶٫ عدم اشتغال (رسمی ، پیمانی ، قراردادی) و تعهد خدمت به دستگاههای دولتی ، خصوصی ، مراکز آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی و بازنشستگی از دستگاههای دولتی و غیر دولتی
۷٫ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم ( برای دارندگان کارت معافیت پزشکی ، درصورت قبولی درمراحل سنجش ، تایید پزشک معتمد شرکت درمورد توانایی انجام کار مزبور ، الزامی است.)
۸٫ نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح
۹٫ عدم انفصال ازخدمت ویا اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی و خصوصی
۱۰٫ تندرستی و توانایی کامل جسمی ، روحی و اخلاقی افراد طبق تایید طب صنعتی شرکت شود.

ب – شرایط اختصاصی :
۱۱٫ باتوجه به اینکه احتمالا آزمون کتبی کلیه گروهها به طور هم زمان برگزار می گردد ، پیشنهاد می گردد هریک از متقاضیان در یکی از تخصص های مورد نیاز مندرج در بالا ثبت نام نمایند.
۱۲٫ با توجه به ماهیت و شرایط شغل ردیفهای ۱و ۲و۳و۴و۵ مزبور ، جذب فقط از افراد ذکور (آقایان ) انجام میشود و برای ردیف ۶ جذب از بین داوطلبان آقا و خانم انجام می شود.
۱۳٫ جذب نیروی انسانی موردنیاز از متقاضیان بومی استان خراسان شمالی صورت می پذیرد.
تبصره: مبنای بومی بودن ، محل تولد و یا محل تحصیل دوران دبیرستان و اخذ دیپلم متوسطه می باشد.
۱۴٫ دارا بودن مدرک تحصیلی به شرح مندرج در جدول بالا
۱۵٫ الف – حداکثرسن برای داوطلبان متقاضی کارگر ساده بارگیری و خدمات عمومی و آشپز و کمک آشپز ، (ردیف ۱جدول بالا) ، ۲۶ سال برای متقاضیان دارای معافیت نظام وظیفه عمومی درنظرگرفته شود(متولدین ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ به بعد) و حداکثر ۲۸ سال برای متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده اند . (متولدین ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ به بعد)
ب – حداکثرسن برای داوطلبان متقاضی آتش نشان پایه ۲ (ردیف های ۲ جدول بالا ) ۲۸ سال برای متقاضیان دارای معافیت نظام وظیفه عمومی درنظرگرفته شود.(متولدین ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ به بعد) و حداکثر ۳۰ سال برای متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده اند . (متولدین ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ به بعد)
ج – حداکثرسن برای داوطلبان متقاضی آتش نشان پایه ۱ (ردیف های ۳ جدول بالا ) ۳۰ سال برای متقاضیان دارای معافیت نظام وظیفه عمومی درنظرگرفته شود.(متولدین ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ به بعد) و حداکثر ۳۲ سال برای متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده اند . (متولدین ۱۳۶۵/۰۱/۰۱ به بعد)
د- حداکثرسن برای داوطلبان متقاضی حسابداری (ردیف های ۴ جدول بالا ) ۲۸ سال برای متقاضیان دارای معافیت نظام وظیفه عمومی درنظرگرفته شود.(متولدین ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ به بعد) و حداکثر ۳۰ سال برای متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده اند . (متولدین ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ به بعد)
ه- حداکثرسن برای داوطلبان متقاضی حقوقی (ردیف های ۶ جدول بالا ) ۳۳ سال برای داوطلبان خانم و متقاضیان مرد دارای معافیت نظام وظیفه عمومی درنظرگرفته شود. (متولدین ۱۳۶۴/۰۱/۰۱ به بعد) و حداکثر ۳۵ سال برای متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام داده اند. (متولدین ۱۳۶۲/۰۱/۰۱ به بعد) تبصره : برای ردیفهای (۲) و (۴) متقاضیان آشپز و کمک آشپز و حسابداری ، میزان سابقه خدمت مرتبط با تایید واحدمحل خدمت و سوابق بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی یا سایر بیمه ها) به حداکثر سن مقرر تا سقف ۵ سال اضافه خواهد شد.
۱۶٫ داشتن آمادگی جسمانی و ورزیدگی لازم برای انجام فعالیتهای شغل مزبور طبق تائید پزشک معتمد شرکت
۱۷٫ داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر (علیرغم دارابودن سایر شرایط لازم و ارائه مدرک تحصیلی منطبق با شرایط احراز ) نمی توانند در آزمون شرکت کنند وچنانچه در هرمرحله از آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده ویا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد ، قرارداد نامبرده لغو و بلا اثر خواهد شد.
۱۸٫ عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (موکداً اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامی مشخص شود داوطلبی اشتغال به تحصیل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفی خواهد شد.)
تبصره۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ آزمون کتبی باشد.
۱۹٫ برای متقاضیان آتش نشان پایه ۲ داشتن گواهینامه رانندگی پایه دوم و آشنایی با اصول آتش نشانی الزامی است.
۲۰٫ برای متقاضیان آتش نشان پایه ۱ داشتن گواهینامه رانندگی پایه یک و آشنایی با اصول آتش نشانی الزامی است.
۲۱٫ برای متقاضیان آشپز و کمک آشپز، داشتن سابقه کار مرتبط و گواهینامه آشپزی و مستندات و مدارک مربوطه ، الزامی است.
۲۲٫ برای متقاضیان حقوقی، داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در سازمانها و دستگاههای اجرایی ، ثبتی ، دعاوی دادگستری و مراجع شبه قضایی ، الزامی است.
ج – مراحل ثبت نام:
۱- مراجعه به وب سایت ثبت نام آزمون استخدامی
۲- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
۳-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس ۴*۳ پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
تذکر ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلب لازم است اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نماید.
تذکر ۲: مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۴ – پرداخت مبلغ یکصدو بیست و دو هزار و پانصد (۱۲۲۵۰۰) ریال بصورت آنلاین در فرآیند ثبت نام.
نکات مهم :
۱- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در وب سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
۳- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۴- همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
۵- داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود، مدرک تحصیلی، معدل، شماره داوطلبی، شماره صندلی و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند.

تذکرات مهم :
۱-ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مذکور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
۲- به تقاضای ثبت نام اینترنتی متقاضیانی که پس ازمهلت مقرر ( ۱۳۹۷/۰۱/۲۵) اقدام نمایند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت و همچنین از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد.
۴- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس چند برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت ، نسبت به اعلام اسامی دعوت شدگان جهت آزمون عملی (درصورت نیاز ) و مصاحبه های فنی و تخصصی و روانشناختی و سایر مراحل اقدام می شود .
توجه : دعوت از داوطلبان از هر مرحله به مرحله بعدی ، به منزله پذیرفته شدن نخواهد بود و هیچگونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند.
۵- موکداً اعلام می گردد ثبت نام در آزمون صرفاً اینترنتی و براساس آگهی مندرج در سایت می باشد.
۶- لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلب نبوده و مدارک پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک بصورت ناقص در زمان مصاحبه و بعد از آن بر عهده داوطلب می‌باشد .
۸- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون، پس از طی مراحل آزمون عملی و مصاحبه تخصصی و روانشناسی وطب صنعتی و سایر مراحل خواهد بود و به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.
۹- لازم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی (مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون عملی ، مصاحبه عمومی وتخصصی، گزینش و معاینات پزشکی) تعیین گردیده و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
۱۰- جذب نیرو صرفاً جهت به کارگیری از طریق شرکت های پیمانکار طرف قرارداد پتروشیمی خراسان در محل مجتمع پتروشیمی واقع در شهرستان بجنورد می باشد.
۱۱- از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان ۵ سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.

جهت ثبت نام کلیک کنید

مطالعه بیشتر