دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

باسمه تعالی

دستورالعمل  نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

(تهیه و تدوین: دکتر حبیب اله دعائی)

 

بخش اول: انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

روش انتخاب موضوع پایان نامه

برای تعیین و انتخاب عنوان تحقیق با توجه به رشته و گرایش رشته تحصیلی و علاقه شخصی براساس جست و جوی اینترنتی ، سه مقاله انگلیسی ISI و یا علمی پژوهشی سال های اخیر پیدا می کنید و برای استاد راهنمای خود ارسال نمائید. بعد از انتخاب و تائید استاد راهنما ، پروپوزال خود رابر آن اساس و طبق فرمت دانشگاه با توجه به شرایط محیطی تدوین نمائید.

نکته :

 • سعی شود مقاله علمی و پژوهشی سال ۲۰۱۵ به بعد برای موضوع خود انتخاب نمائید.
 • این عناوین باید به نحوی انتخاب شود که حداقل یک متغیر مداخله گر در آن لحاظ شده باشد.

(فرم تائید موضوع تحقیق از سایت دانشگاه گرفته شود)

پروپوزال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پروپوزال خود را بر اساس مقاله تائید شده تدوین نمائیدبا توجه به سوالات اصلی و فرعی ، فرضیات و اهداف بدیهی است نسبت به غنی سازی پروپزال از مقالات انگلیسی و فارسی بهره گرفته شود.

(فرم پروپوزال از سایت دانشگاه دانلود شود )

 

بخش دوم : بخش های اصلی یک پایان نامه

یک پایان نامه یا رساله به طور معمول به ترتیب دارای بخشهای زیراست:

۱)  فرم زرکوب روی جلد به فارسی

۲ فرم داخلی جلد به فارسی (مندرجات روی جلد)

۳ بسم ا…الرحمن الرحیم

۴ تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه/رساله

۵ تعهدنامه اصالت اثر

۶ حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

۷ تقدیم (اختیاری)

۸ تشکر و قدردانی (اختیاری)

۹ چکیده پایان نامه به فارسی (حداکثر ۳۰۰ واژه)

۱۰ فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی، عنوان کتاب نامه، و عنوان پیوست ها)

۱۱ فهرست اشکال (درصورت وجود)

۱۲ فهرست جداول (درصورت وجود)

۱۳ فهرست علائم اختصاری (درصورت وجود)

۱۴ بدنه اصلی پایان نامه که هر قسمت در قالب یک فصل آورده میشوند

۱۵فهرست منابع و مأخذ

۱۶پیوست ها (درصورت وجود)

۱۷چکیده به انگلیسی (حداکثر ۳۰۰ واژه)

۱۸صفحه عنوان انگلیسی

۱۹پشت جلد

 

 صفحات مقدماتی

قبل ازفصل اول لازم است موارد ذیل در پایان نامه بیاید.

 • صفحه عنوان
 • گواهی دفاع از پایان نامه
 • تعهدنامه اصالت اثر
 • چکیده
 • فهرست مطالب
 • فهرست جدولها
 • فهرست شکلها
 • نشانه های ریاضی و علائم اختصاری
 • تشکر و قدردانی

تقدیم (اختیاری)

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به آنها تقدیم میگردد. محتوای متن این صفحه به اختیار نگارنده است که باید از نظر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز بلامانع باشد.

تشکروقدردانی

این صفحه نیز اختیاری است. عنوان این صفحه به فاصله چهار سطر از بالا و به صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی نیز به فاصله دو سطر در زیر آن نوشته میشود. رعایت اخلاق در نگارش در این قسمت از مقاله نیز دارای اهمیت است. شما بایدازکسانی که واقعا ًبه شما در راستای تحقیق تان کمک کرده اند، تشکرکنید. تشکر و نامبردن از آنها را لزوماً نباید به معنای تصدیق آنها ازکارشما برداشت گردد. سعی کنید بصورت مشخص از کمک دیگران تشکر کنید.

 

 چکیده

چکیده بخشی از پایان نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند میکند و یا از آن میگریزاند. چکیده باید در عین کوتاه بودن پاسخگوی سه پرسش ذیل باشد:

 • سوال یا مساله تحقیق شما چیست؟
 • روش پاسخگویی به سوال یاحل مساله کدام است؟
 • یافته های مهم بدست آمده کدامند و چه نتیجه ای از آنها میتوان گرفت؟

چکیده باید ترجیحا در یک صفحه باشد ( تقریباً تمامی چکیده پایان نامه ها در یک صفحه قابل نگارش است). درنگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود:

 • متن چکیده باید مزین به کلمه ها و عبارات سلیس ، آشنا ، بامعنی و روشن باشد.  بگونه ای که با حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰  کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان نامه راغب نماید.
 • چکیده ،جدا از پایان نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع ،اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
 • تمیز بودن مطلب ، نداشتن غلطهای املایی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید در نظرگرفته شود.
 • در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود.
 • کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
 • محتوای چکیده ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندی میشود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی ، مراکز اطلاعاتی را در طبقه بندی دقیق و سریع پایان نامه یاری میدهد.
 • کلمات کلیدی ، راهنمای نکات مهم موجود در پایان نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه ها یا عباراتی انتخاب شودکه ماهیت ، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید .
 • چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد.
 • درچکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرارگیرد.
 • تأکید روی اطلاعات تازه (یافته ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه ها ، فرضیه ها ، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود.

واژه های کلیدی: تعدادکلمات یا عبارات کلیدی حداکثر میتواند پنج کلمه یا عبارت باشد. کلیدواژه هاباید با واژهه ای اصلی عنوان و مساله تحقیق تناسب داشته باشند

متن پایان نامه:

متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هرفصل را میتوان با یک مقدمه کوتاه آغاز و بایک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شکلی که در ذیل ذکر خواهد شد، شماره گذاری می شود.

تدوین فصول پایان نامه

 • نکته :هرپایان نامه دارای تعدادی فصل است که عنوان آنها با شماره مشخص میشود. بین شماره و عنوان خط تیره قرار میگیرد. هر فصل میتواند دارای عناوین فرعی باشدکه به ترتیب شماره گذاری میشوند. داشتن عناوین فرعی تا درجه ۴ مجازاست. برای مثال درفصل۲میتوان ازعنوانهایی با شماره های ۲-۱ ، ۲-۱-۱ ، ۲-۱-۱-۱ استفاده کرد. دقت شودکه شماره گذاری عناوین حتماً باید از سمت راست صورت گیرد.

فصل اول پایان نامه

فصل اول پایان نامه باید در برگیرنده شرح مختصری از اهداف و ضرورت تحقیق و مطالب کلی نظیر اینها باشد. این فصل را میتوان کلیات تحقیق خواند. سرفصل پیشنهادی برای فصل اول به شرح ذیل است که با توجه به پایان نامه میتواند تغییراتی داشته باشد:

( ۱- بیان مساله ۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۳- اهداف تحقیق ۴- سوالات پژوهش ۵- فرضیه ها ۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها )

 • نکته : هرفصل را با مقدمه شروع کنید. درمقدمه بگویید اینفصل درباره چیست ، این فصل چه ارتباطی با فصلهای دیگر دارد و همچنین بنویسیدکه اهمیت این فصل چیست. درانتهای هرفصل هم بخشی به عنوان خلاصه فصل داشته باشید.

فصل دوم پایان نامه

فصل دوم به مرور تحقیقات گذشته اختصاص می یابد. ایده ها و کارهای محقق در این فصل جایگاهی ندارد و باید تحقیقات گذشته در آن به خوبی با دیدگاه نقادانه و به اختصار ارائه شود. فصل دوم بصورت زیر تدوین شود:

 • مقدمه
 • مبانی نظری مربوطه
 • نظز صاحب نظران نسبت به هر متغیر اصلی به طور مستقل و حتی در قالب یک بخش
 • پیشینه تحقیق داخلی
 • پیشنیه تحقیق خارجی
 • مدل مفهومی و توضیحات آن
 • نکته :
 • شما در هر فصل بعد از ارائه نظر صاحب نظران و محققان و توضیح هر تیتر اصلی باید جمع بندی و نتیجه گیری آن تیتر را در جهت تحقیق خودتان ارائه نمایید تا بستر برای کار میدانی شما  فراهم شود.
 • قبل از نوشتن پیشینه تحقیق داخلی (و خارجی) ابتدا مقدمه ای در مورد تحقیقات انجام شده نسبت به موضوع تحقیق به صورت کلی و جزئی در کشور (و خارج از کشور) ارائه دهید . (مقدمه یکبار برای پیشینه داخلی و بار دیگر برای پیشینه خارجی ارائه شود ) سپس به ذکر نویسنده اشاره شود و به ترتیب تاریخی و موضوعی مرتب شود .هدف از این کار ارائه نتایج حاصل از این تحقیقات در جهت تحقیق خودتان می باشد.
 • از بکار بردن حروف لاتین در متن خودداری شود و فارسی ان نوشته شود و لاتین ان به صورت پاورقی در پایین صفحه آورده شود.
 • در فصل دوم حتما مدل مفهومی باید ترسیم شود و توضیح درباره مدل مفهومی هم ارائه شود.
 • درخلاصه فصول به محتوای فصل باید اشاره شود نه به عناوین مطالب.

فصل سوم پایان نامه

فصل سوم را با عنوان «مراحل انجام پژوهش» با مقدمه ای شروع و با تشریح روش پژوهش خود براساس مبانی نظری پرداخته می شود و سپس به ترتیب عناوین فرعی زیر را با محتوای مربوط ارایه میدهید. جامعه پژوهش ، نمونه پژوهش ، نوع پژوهش ، ابزار اندازه گیری پژوهش ، متغیرها ، شیوه های معتبر سازی ابزار پژوهش (رواییوپایایی)، شیوه گردآوری دادهها ، روش تحلیل یافته های پژوهش و ملاحظات اخلاقی هم عناوینی است که باید به آنها بپردازید.

به طوری که ملاحظه میکنید ، فصل سوم ، فصلی کوتاه و در عین حال بسیار مهم است، زیرا روند واقعی پژوهش و ابعاد و راهکارهای آنرا نشان میدهد. بنابراین، انتظار دارد که با دقت و وسواس لازم و بر اساس آنچه که در فصول قبل به آن اشاره شد، به تدوین این فصل بپردازید. پایه اصلی نگارش این فصل، متن پیشنهاد پژوهش شما را تشکیل میدهد و لازم است که به نحو شایسته ای به توسعه و تکمیل آن و تبدیل آن به فصل سوم اهتمام ورزید. با توجه به اینکه این قسمت عمدتا از پیشنهاد طرح و پژوهش گرفته میشود، مجددا تاکید میگرددکه زمان ها باید به صورت گذشته مطرح شوند.

 • در فصل سوم باید به نکات زیر توجه شود :
 • روش تحقیق خودتان را مستدل و مستند به نظر صاحبان نظران بنویسید.
 • در ارائه جامعه آماری باید نمونه آماری – شرح کامل و مستند و مستدل همراه با منبع قید شود.
 • در روش گردآوری داده ها منابع باید ذکر شود.
 • در ابزار گردآوری داده ها منابع باید ذکر شود.

فصل چهارم پایان نامه

در فصل جهارم پایان نامه ، پژوهشگر اطلاعات و داده ها جمع آوری شده را مورد تجزیه تحلیل قرار  می دهد و با تحلیل داده ها خام به آنها معنی می بخشد. هدف اصلی فصل چهارم پژوهش پاسخ به پرسش ها و فرضیه های ذکر شده در فصل اول است پس تمامی یافته های این فصل باید با فرضیه های پژوهش مرتبط باشند. در این فصل یافته ها نباید به شکل خام و جزئی ارائه شوند ، بلکه نتایج مرتبط با سوالات و فرضیه ها باید به صورت کیفی یا کمی تحلیل ارائه شوند از تحلیل مدیریتی نتایج اماری فراموش نشود.فصل چهارم شامل موارد زیر است:

مقدمه

توصیف متغیرهای تحقیق

 • توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه
 • توصیف آماری سوالات اصلی پرسشنامه

در انتهای هر تحلیل آماری مربوط به یکی از مؤلفه ها مذکور تحلیل مدیریتی خودتان را ارائه دهید. به عنوان مثال ترکیب سنی نمونه آماری شما چه اثر مدیریتی بر سازمان و تحقیق شما گذاشته است

آزمون آماری بر روی معیارها

 • آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها (معیارها)
 • آزمون مناسب برای هر کدام از معیارها
 • آزمون مناسب برای معیار کلی

آزمون قبول یا رد فرضیات تحقیق

 • پس از تحلیل آماری آزمون هر فرضیه نسبت به تحلیل مدیریتی آن فرضیه اقدام نمائید.
 • در این فصل به نکات زیر حتما توجه شود :
 • تحلیل آماری تحقیق شما چگونه است و آن را باید توضیح دهید.
 • در انتهای هریک از تحلیل های آماری متغییرهای توصیفی ، تحلیل مدیریتی ارائه شود.
 • جداول به ضمیمه گزارش منتقل شود.

محتوای فصل آخر پایان نامه

لازم است در انتهای پایان نامه، فصلی تحت عنوان نتیجه گیری و کاربرد یا با عنوان های مشابه مثل نتیجه گیری و پیشنهادات بیاید.  این فصل باید حاوی مطالب ذیل باشد. البته با توجه به ماهیت پایان نامه می تواند تغییرات در محتوای آن اعمال کرد:

 • مقدمه
 • نتیجه گیری در مورد هر یک از اهداف یا بخش های تحقیق
 • نتیجه گیری کلی درباره مساله اصلی تحقیق
 • کاربردهای نظری و تحقیقاتی یافته های تحقیق
 • کاربردهای عملی نتایج تحقیق
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 • در این فصل به نکات زیر حتما توجه شود:
 • بحث و نتیجه گیری را براساس اهداف تدوین نمایید نه فرضیه ها .
 • ابتدا هدف آورده شود سپس جمع بندی نظر صاحب نظران نسبت به این فرضیه چه بوده است (که در فصل دوم آورده اید).تحلیل آماری و نتیجه آزمون آماری مربوط به آن هدف. با توجه به ، نظر صاحب نظران و تحلیل مدیریتی خود نتیجه گیری نهائی نسبت به آن هدف ارائه نمائید. پیشنهادات عملی خود را بر اساس سوالات مربوط به هر فرضیه/ هدف ارائه نمائید.

پیوست ها:‌

قسمت اصلی متن پایان نامه نباید دارای داده های (data) غیر ضروری باشد، همچنین متن نباید حاوی برنامه های نرم افزاری یا چگونگی به دست آوردن معادلات ریاضی و اثبات انها و داده های تجربی باشد، چنین مطالبی باید در پیوستهای پایان نامه آورده شوند.

جدولها و نمودارها

جدولها و نمودارها باید تا جائیکه ممکن است نزدیک به متن مربوط قرار گیرند شماره و عنوان هر جدول در بالا آن ذکر شود و شماره و عنوان نمودار و شکل ها به صورت مستقل در زیر آن می آید.

مرجع ها و ماخذ ها

بطور کلی چنانچه از منبعی برای مطلبی استفاده شود ذکر ماخذ لازم است در اینگونه موارد مطلب بین دو گیومه “  ”   نوشته می شود و بلافاصله بعد از آن قلاب]     [  ‌بازمیگردد. که بر اساس یکی اصول مقاله نویسی درج می شود.

گاهی اوقات در نقل خلاصه یک مقاله که توسط یک شخص نگارش یافته است در یک جمله ذکر می شود که در این گونه موارد به شرح زیر اقدام می کنیم:

علی ریاضی]  [،‌آرایش کنترل آداپتیو را تنهاراه حل برای کنترل سیستم های ربات می داند.

 

شیوه شماره گزاری و ارائه منابع:

 ۱-  شماره گذاری صفحات متن:

صفحه های فرم داخل جلد و بسم ا…الرحمن الرحیم ،‌شماره گذاری نمی شوند. صفحه های بعدی به ترتیب با حروف ابجد (الف،ب،ج،د،ه،…) شماره گذاری می شوند. شماره گذاری با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهای پایان نامه (پیوستها) ادامه خواهدداشت. طریقه شماره گذاری نیزبه صورتی خواهد بود که اعداد در قسمت وسط و بالای هر صفحه قرار خواهد گرفت.

۲-  شماره گذاری روابط ریاضی :

هر رابطه و یا معادله ریاضی به وسیله دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تمیز داده و مشخص می گردند. عدد سمت راست (اولین شماره)نشانگر شماره فصل و عدد سمت چپ (دومین شماره)،‌ نشانگر شماره،‌ ترتیب رابطه در هر فصل می باشد. مثلا رابطه پنجم در فصل چهارم را بصورت ذیل باید نشان داد:  (۴-۵ )

 ۳-  شماره گذاری جدولها و نمودارها:

درهرفصل هر جدول (شکل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاری می شود. سپس موضوع شکل( جدول) بلافاصلهبعد از شماره گذاری درج خواهد شد.بدیهی است همان طور که بیان شد در بالای جدول نوشته می شود. به طور مثال جدولشماره ۲ فصل سوم بصورت زیر شماره گذاری می شود:

         جدول (شکل)‌    ۳-۲ : پاسخ سیستم با کنترل آداپتیو

  ارائه منابع:

فهرست مراجع

فهرست کامل مراجع باید در انتهای پایان نامه بیاید و شکل ظاهری هر مرجع با توجه به نوع آن، باید به شکل ذیل باشد.

 • نکته : کل فهرست منابع داخلی و خارجی برمبنا حروف الفبا باید مرتب شود.

مقاله مجله

باید شامل نام نویسنده یا نویسندگان، سال، عنوان مقاله، نام مجله، جلد و شماره مجله و شماره صفحات باشد.

برای مثال :

 Feng.M.Q., and Zhang, R. (1997). Wind‐induced vibration characteristics of Nunjing

tower, International Journal of Non‐Linear Mechanics, 32(4), 693‐۷۰۶٫

توجه کنید که فقط حرف اول از عنوان مقاله با حروف بزرگ نوشته می شود ولی حرف اول تمام کلمات عنوان مقاله باحروف بزرگ نوشته می شود. البته حروف اضافه و تعریف با حروف بزرگ شروع نمی شوند. خوب است عنوان مجلات با حروف کج نوشته شوند. برای نوشتن شماره مجله و صفحات می توانید روش زیر را بکار برید.

 Huchs, B., and Tomas, B.E. (2005). New concepts of relational database, Computer

Science, Vol. 7,No. 3, pp. 118‐۱۲۵٫

مهم این است که تمام اطلاعات را ذکر کنید و همچنین شکل یکسانی برای کلیه مراجع بکار ببرید. مقاله فارسی، به صورت زیر نوشته می شود:

 • فرهادی،ب. ( ۱۳۸۴ ) “نگرشی نوبه آیین دادرسی”،ماهنامه فرد،سال پنجم،شماره هشتم،صفحات ۱۱۸ الی ۱۳۰

 

 مقاله کنفرانس

این نوع مراجع باید شامل نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ برگزاری کنفرانس، عنوان مقاله، نام کنفرانس، شماره صفحات یا شماره مقاله و شهر و کشور محل برگزاری کنفرانس باشد. برای مثال :

 Garrett, D.L. (2003). Coupled analysis of floating production systems, Proceedings of

the International Symposium on Deep Mooring Systems, ASCE, 152‐۱۶۷, Reston, VA.

 Kobori, T. (2003). Past, present and future in seismic response control of civilengineering structures, Proceedings of the Third World Conference on Structural

Control, Vol. 1, 9‐۱۴, Lake Como, Ital

اطلاعات لازم را می توانید به شکل زیر هم درج کنید. نام ویرایشگر مجموعه مقالات هم در مثال زیر درج شده است:

 Jones, W.J. (1978). Pile embankment, Proceedings of First International Conference on

Geosynthetics, Vol. 3, Hansen (ed.), London, pp. 718‐۷۲۴٫

کتاب

درج کتاب در فهرست مراجع باید شامل نام نویسنده یا نویسندگان، سال نشر، عنوان کتاب، نام ناشر و محل نشر، شماره ویرایش و محل نشر باشد.

 Chu, S.Y., Soong, T.T., and Reinborn, A.M. (2005).Active, Hybrid, and Semi‐active

Structural Control: A Design and Implementation Handbook, John wiley & Sons,

chichester, UK.

 Clough, R. W., and Penizien, J. (2003).Dynamics of Structures, 3

rd Edition, Computers

& Structures Inc., Berkeley, CA.

به جز حروف اضافه و تعریف تمام کلمات در عنوان کتاب مثل عنوان مجلات با حروف بزرگ آغاز می شوند حتی ترجیح دارد عنوان کتاب مانند عنوان مجلات با حروف کج نوشته شوند.

مثالی ازکتاب ترجمه شده در زیر آمده است:

 • کلارک،د. ( ۱۳۸۵ )،روش های طبقه بندی مدارک فنی،بقراط،م.ت. (مترجم)،چاپاول،انتشارات گوهر،صفحه۵۲۰ .

 

فصلی از یک کتاب که هر فصل آن نویسندگان متفاوت دارد :

اطلاعات این نوع مراجع هم مثل کتاب معمولی است ولی عنوان کتاب اصلی و ویرایشگران آن هم می آید.

 Richardson, G. (1994) Fluid flow in landfill, Design and Construction of Landfills,

Burland and Row (eds.), McGraw Hill, London, pp. 284‐۳۵۲٫

توجه کنید که فقط حرف اول در عنوان فصل کتاب با حروف بزرگ شروع میشود ولی تمام کلمات در عنوان کتاب با حروف بزرگ درج می شوند.

صفحات وب

هر روزه اطلاعات بیشتری از این نوع در دسترس قرار می گیرد که باید مرجع آنها ذکر شود. اطلاعات برای اشاره به این نوع مراجع شامل نام نویسنده یا نویسندگان (یا شرکت و مؤسسه مالک صفحات وب)،عنوان صفحه،آدرس اینترنتی وتاریخ

دانلودمرجعیامراجعهبهصفحاتوباست.

 International Communication Consultants (1993). A hypertext history of multi‐user

dimensions, http://www.ccs.neu.edu, Dec. 5.

پایان نامه و رساله

اطلاعات لازم برای درج این نوع مراجع، مشابه کتاب است، با این تفاوت که نام مؤسسه مربوطه نیز باید ذکر شود.

 Sotiropulos, S.N. (1991). Static Response of Bridge Superstructures Made of Fiber

Reinforced Plastic, M.Sc. thesis, West Virginia University, Morgantown, W. VA.

 Cao, H. (1997). Guidelines for Design of Active Tuned Mass Dampers, Ph.D.

dissertation, State University of New York of Buffalo.

همانطور که نام ویرایشگر مجموعه مقالات کنفرانسها در اطلاعات آنها درج می شود،میتوانید نام اساتید راهنما یا مشاور

را به شکل ذیل بیاورید:

 • محمدی فر،ف.(۱۳۷۱)،”کاربرد پوکه صنعتی در ساخت بتن”،پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سازه، حسینی، ع.(استاد راهنما)، اکبری، ح.(مشاور)، دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه تهران

 

منبع: کافی نت باران

مطالعه بیشتر