پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ایران

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ایران

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ایران

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ایران

داشتن نظام صنفی مستقل که بتواند مدافع حقوق پرستاران و مرجعی جهت رسیدگی به مشکلات پرستاران کشور آرزوهای دیرینه پرستاران ایران بود قبل از انقلاب تلاشهای پراکنده دراین زمینه انجام شد که نهایتاً منجر به تشکیل انجمن پرستاران ایران در قبل از انقلاب شد و فعالیتهای پراکنده ای نیز دراین زمینه انجام شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی این انجمن نیز فعالیت خود رامتوقف کرد و بعد از آن بطور پراکنده انجمنهایی که عمدتاً تشکیلات سیاسی با رویکرد حرفه ای بودند تشکیل شد ولی همچنان مسائل پرستاران بدون متولی باقی ماند بتدریج درسالهای ۱۳۷۳ با تلاش عده ای از دلسوزان جامعه پرستاری که عمدتاً دانشجویان پرستاری و اعضاء هئیت علمی بودند هسته های اولیه فعالیت در جهت پیگیری نظام پرستاری تشکیل شد‌ ـ این هسته اولیه بنام شوراهای همبستگی پرستاری با هدایت دانشجویان آغاز شد.

این شورا مکاتباتی با ریاست جمهوری، رئیس مجلس، وزارت بهداشت و درمان در خصوص مشکلات جامعه پرستاری داشت همچنین این شورا با دانشکده های پرستاری جهت اتحاد در سطح کشور مکاتبه کرد وهمزمان به روشنگری در سطح جامعه پرداخت. در دیماه ۷۵ کمیته های پیگیری نظام پرستاری کشور درهمایش ای در شهر تبریز تشکیل شد و رسماً کار خود را آغاز کرد.در همایشی در سال ۱۳۷۶ پیش نویس تهیه شده قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری به نمایندگان مجلس حاضر درهمایش در شهر مشهد ارائه گردید و آنان طی نامه ای به وزارت بهداشت با توجه به درک مشکلات پرستاری خواستار تشکیل سازمان نظام پرستاری شدند.

بعد از این تاریخ تا اسفند ۷۹ تعداد زیادی همایش های کشوری در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، تهران، مشهد بسیاری از شهرهای دیگر برگزار شد و بالاخره در اسفندماه ۱۳۷۹ کلیات تشکیل سازمان نظام پرستاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. و درجلسه علنی دی ماه ۱۳۸۰ قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری با حذف اجباری بودن عضویت از سازمان مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

انتخابات هیئت مدیره های سراسر کشور در ۲۹ شهریورماه ۸۱ انجام شد و ۸۵ هیئت مدیره در سراسر کشور با رأی مستقیم پرستاران انتخاب شدند.

پس از آن در پی دومین انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری کشور در تاریخ  5 آبان ۱۳۸۵ برگزار شدتعداد هیئت مدیره های نظام پرستاری به ۹۰ هیئت مدیره افزاش یافت و در سومین انتخابات هیئت مدیره ها در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ تعداد ۱۰۹ هیئت مدیره در سطح کشور ایجاد شد.

چهارمین دوره از این انتخابات در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۴ در۱۲۴شهر کشور برگزار گردید. که از این تعداد در ۶شهر، کاندید ها به حد نصاب نرسیده و در ۱۱۸ شهر هیئت مدیره نظام پرستاری تشکیل و درحال فعالیت هستند. انتخابات برای ۶ هیئت مدیره نیز در انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ایران

مطالعه بیشتر