ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل و اصناف

ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل و اصناف

ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل و اصناف

ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی نوعی کارنامه و پیشینه مالی شرکت یا دفتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که همه ساله باید توسط دفتر و شرکت ها جمع آورری شود.

اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشمول مالیات هر ساله به منظور محاسبه مالیات شرکت خود اظهارنامه مالیاتی خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی می کنند.

این تقدیم اطهارنامه را خوداظهاری می گویند که توسط سیستم الکترونیکی سامانه امور مالیاتی انجام می گیرد.

تمامی این فرآیند از سال ۱۳۹۶ بصورت تماما مکانیزه شده و الکترونیک انجام می شود.

تنظیم اظهارنامه مالیاتی چگونه است؟

قبل از سال ۱۳۹۱ مودیان مالیاتی جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر خود باید بصورت حضوری به سازمان امور مالیاتی محل شرکت و کسب خود مراجعه می نمودند.

ابتدا باید اظهارنامه های کاغذی را تهیه و تکمیل می نمودند و اظهارنامه ها را تحویل ماموران سازمان امور مالیاتی می نمودند.

این امر هم از لحاظ زمان طولانی مدت بود و هم از لحاظ کارایی و راندمان کند و بی اثر و هزینه زیادی را متحمل می نمود.

از سال ۱۳۹۱ به بعد به منظور تکریم ارباب رجوع سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به راه اندازی سامانه ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی نمود.

تا نسبت به تسلیم و ارائه اظهارنامه های الکترونیکی صنوف و شرکت ها گامی مهم برداشته باشد.

از مزیت های طرح الکترونیکی شدن اظهارنامه مشاغل و … سرعت انتقال اطلاعات و حذف هزینه های سربار می باشد.

سال مالیاتی چیست؟

منظور از سال مالیاتی در اظهارنامه های مالیاتی فرآیند آغاز و پایان سال مالی می باشد.

بدین صورت که شروع فعالیت صنف شما از چه تاریخی بوده و تا چه تاریخی در سال مالی مورد محاسبه قرار می گیرد.

سال مالی استاندارد از ۱ فروردین سال تا پایان ۲۹ اسفند ماه همان سال می باشد.

اشحاص حقوقی باید سال مالی خود را بر اساس مواد و بندهای اساس نامه تنظیمی منطبق نمایند.

اگر این سال مالی با سال مالیاتی منطبق نباشد درآمد شرکت بر مبنای محاسبه ممیز اداره مالیاتی محاسبه خواهد شد.

زمان تسبیم اظهارنامه مالیاتی چه وقت می باشد؟

تسلیم اظهارنامه مالیاتی مهلت معینی دارد که همه ساله از اول تیر تا ۳۱ تیر همان سال می باشد.

اگر سال مالیاتی در اساس نامه شرکت ها با سال مالیاتی رسمی منطبق نباشد سال مالی شرکت ملاک تعیین میزان مالیات خواهد بود.

تاخیر در ثبت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان

در بعضی مواقع پیش می آید که مودیان مالیاتی به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارسال نمی کنند.

این دسته از مودیان ضمن اینکه تمامی معافیت های مالیاتی را از دست خواهند داد از تمامی بخشودگی ها نیز محروم خواهند شد.

همچنین میزان مالیات محاسبه شده آنها بصورت علی الراس خواهد بود.

بهترین روش برای محاسبه میزان مالیات خود اظهاری است که نسبت به روش علی الراس در جایگاه خوبی برخوردار است.

روش مرسوم و مداوم کشورهای پیشرفته همانند آلمان و سوئد خوداظهاری می باشد.

آموزش ویدئویی ثبت و ارسال اظهارنامه

خوداظهاری الکترونیکی

خوداظهاری الکترونیکی یعنی مشمولان مالیات اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعلم می کنند که در سال مالی شرکت و دفتر خود چقدر فعالیت مالی داشته اند.

چه میزان فروش داشته اند چه میزان سود و چه میزان زیان داشته اند.

میزان مبلغ محاسبه شده برای پرداخت مالیات بعد از کسر کسورات قانونی شرکت و دفاتر می باشد.

بخشی از دریافتی های شما در طول سال از اشخاص و شرکت ها مشمول مالیات خواهد شد که پس از اخذ به حساب دارایی استان منظور خواهد شد.

بنابراین باید این مبالغ در اظهارنامه های مالیاتی شما ثبت شود. به همراه اسناد نگهداری شده معاملات.

در خوداظهاری های مالیاتی ملاک محاسبه میزان مالیات و دریافت آن ثبت و اسناد خریداری شده و فروش شرکت شماست.

اما در اظهارنامه های علی الراس میزان محاسبه مالیات پرداخت شده ممیز مالیاتی می باشد که باید به تایید سرممیز کل نیز برسد.

در اظهارنامه های علی الراس اعتراض به نظرات ممیز مالیاتی مشکل و سخت است اما در خوداظهاری ها ملاک محاسبه مستندات و مدارک می باشد.

محاسبه مالیات بصورت علی الراس

زمان هایی وجود دارد که اظهارنامه مالیاتی شما توسط کارشناسان رد می شود.

به عبارت دیگر عدم صحت اظهارنامه مالیاتی شما توسط کارشناس تشخیص داده شود میزان محاسبه مالیات شما علی الراس خواهد بود.

موادری که موجب محاسبه علی الراس خواهد شد:

 • سود و زیان و ترازنامه شرکت غیراستاندارد و مخدوش باشد.
 • عدم ارائه مدارک و اسناد مورد درخواست کارشناس ممیز
 • غیر قابل رسیدگی اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسان
 • قابل قبول نبودن دفاتر پلمپ و هزینه دفاتر پلمپ
 • ثبت اشتباه سود و زیان
 • تسلیم مدارک بعد از مهلت قانونی
 • ارائه مدارک مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره کارفرمایان به حساب دارایی

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارسال نمایند؟

اشخاض حقوقی و اشخاص حقیقی که باید اظهارنامه مالیاتی را تنظیم کنند:

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت آنان در ایران بوده و معاف از مالیات نیستند.

کلیه اشخاص حقیقی که فعالیت آنان در ایران بوده و معاف از مالیات نیستند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند.

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که محل اقامت آنها کشور دیگری است اما درآمد آنها از داخل ایران می باشد.

کلیه اشخاص و اتباع غیر ایرانی (حقیقی و حقوقی) که در ایران مشغول فعالیت هستند.

اشخاصی که ملزم به ثبت اظهارنلامه مالیاتی نیستند.

 • شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه آنها در کل کشور
 • کلیه ادارات و سازمان های عمومی که از بودجه دولتی استفاده می کنند.
 • کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی
 • شرکت های تعاونی دانش آموزان
 • شرکت های تعاونی دانشجویان
 • اقوام عشایر کشور
 • کلیه افرادی که مشغول صیادی هستند
 • کلیه افراد کارگر کشور

چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی را ثبت و ارسال نمود؟

مودیان مالیاتی حداکثر از زمان اتمام سال مالی ۴ ماه وقت دارند تا خوداظهاری مالیاتی شرکت و دفاتر خود را ثبت و ارسال نمایند.

طبق اساس نامه اگر سال مالی شرکت با سال مالی رسمی منطبق نباشد ملاک سال مالیاتی اساس نامه می باشد.

آیا در صورت عدم فعالیت اشحاص حقیقی و حقوقی نیاز به ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی نمی باشد؟

خیر، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول مالیات باید پس از ثبت و دریافت مجوز فعالیت، شرکت ها، موسسات، فروشگاه ها و کارگاه ها نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند حتی اگر میزان فعالیت درآمدی آنها صفر باشد.

این اشخاص باید تمامی دفاتر خود اعم از دفتر کل و روزنامه را سفید تحویل دهند.

مودیان گرامی توجه داشته باشند اگر اظهارنامه سفید ثبت و ارسال گردد و شرکت دارای سود و زیان باشد و دفاتر بصورت صوری ثبت شده باشند.

اظهارنامه اینگونه افراد از سوی اراده مالیات بصورت علی الراس محاسبه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی عبارتند از :

 • مجوز فعالیت صنفی و شرکتی
 • کلیه مدارک شرکت اعم از اساسنامه و آخرین تغییرات و موضوع فعالیت شرکت
 • سند محل فعالیت یا اجاره نامه محل
 • کارت ملی و شناسنامه افراد و اعضای هیآت مدیره و صاحبان امضاء
 • ترازنامه اشخاص حقیق و اشخاص حقوقی
 • صورت سود و زیان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 • درآمد فروش داخلی و خارجی
 • صورت گردش حساب ممهور به مهر شرکت و موسسه
 • صورت بهای تمام شده کلالها و خدمات
 • گلیه قراردادها شرکت و دفتر با اشخاص حقوقی و حقیقی و دولتی
 • صورتحساب سود و زیان دوره قبل و حساب تعدیل سنواتی
 • شماره ثبت شرکت
 • کد رهگیری
 • اسناد پرداختی های مالیاتی تایید شده سازمان امور مالیاتی
 • کارت بازرگانی در صورت وجود
 • کد کاربری و رمز عبور سازمان امور مالیاتی کشور
 • گواهی حساب های سال قبل مودیان مالیاتی
 • کلیه اسنادی که به تشخیص اداره دارایی نیاز باشد همانند پرداختی های بیمه ای

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت و ارسال اظهارنامه های الکترونیک

ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیک مشاغل

ثبت اظهارنامه مالیاتی الکترونیک مشاغل

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

 • جدول ١: پرداخت‌های مربوط به اظهارنامه
 • جدول ٢: اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری
 • جدول ٣: اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
 • جدول ۴: فهرست دفاتر رسمی ثبت شده
 • جدول ۵: جزییات پذیرش بورس سهام
 • جدول ۶:درآمدهایی که مالیات آنها قبلا به صورت مقطوع پرداخت شده است
 • جدول ٧: درآمدهای معاف
 • جدول ٨: استهلاک زیان سنواتی
 • جدول ٩: معافیت‌ ها و بخشودگی‌ های مالیاتی
 • جدول ١٠: توسعه، نوسازی و بازسازی واحد های صنعتی و معدنی (ماده‌ی ١٣٨ ق.م.م.)
 • جدول ١١: معافیت‌ ها و بخشودگی‌ های درآمد حاصل از فعالیت‌ های خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر) تبصره‌ی ماده‌ی ١٨٠ ق.م.م.
 • جدول ١٢: فعالیت‌ های حاصل از توافقنامه‌ های مالیاتی موضوع ماده‌ی ١۶٨ ق.م.م.
 • جدول ١٣: ثبت کمک‌ های مالی پرداختی
 • جدول ١۴: ترازنامه
 • جدول ١۵: صورت سود و زیان
 • جدول ١۶: گردش حساب سود (زیان) انباشته
 • جدول ١٧: موجودی مواد و کالا
 • جدول ١٨: سرمایه
 • جدول ١٩: انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش
 • جدول ٢٠: بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته
 • جدول ٢١: بهای تمام شده‌ی کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات
 • جدول ٢٢: تعداد کارکنان
 • جدول ٢٣: درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه‌ی خدمت
 • جدول ٢۴: فهرست صادرات و مابازاءِ دریافتی
 • جدول ٢۵: اطلاعات مالک/ مالکین
 • جدول ٢۶: اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

شش نوع اظهارنامه مالیاتی داریم

اظهارنامه مالیاتی عبارتند از:

 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده صد و ده قانون مالیات های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی گروه اول ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی گروه دوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی که درآمد املاک دارند مستند بر ماده ۵۷ و ۸۰
 • اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت طبق مانده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم

آموزش ثبت و ارسال اظهارنامه الکترونیکی مشاغل اشخاص حقیقی و حقوقی

مودیان گرامی با احترام به استحضار میرساند کافی نت باران با ۱۰ سال سابقه فعالیت در امور ثبت نام های اینترنتی و ثبت اظهارنامه های الکترونیکی آمادگی ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی کلیه متقاضیان اعم از شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی را دارد.

لذا در صورت تمایل و صلاحدید نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

جهت هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۱۵۴۳۰۹۵۰۶ از طریق پیام رسان واتساپ در ارتباط باشید.

فرم ثبت اطلاعات اظهارنامه مالیاتی متقاضیان حقیقی و حقوقی

 

کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی چیست ، اظهارنامه مالیاتی شخص حقیقی ، اظهارنامه حقوقی ، اظهارنامه مالیاتی اصناف ، ثبت اظهارنامه مالیاتی

پرداخت اظهارنامه مالیاتی ، فرم اظهارنامه مالیاتی ،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.